CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)

Văn Bản Trung Ương - Thành Phố - Quận

QUYẾT ĐỊNH 217 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH 217 ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

QUYẾT ĐỊNH 218 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH 218 NGÀY 12/12/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ X (2015-2020)

Thực hiện Kế hoạch 01-KH/QU, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 25/8/2015 của Đảng ủy phường về tổ chức cho Nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo...

Trang
1
Showing 1 - 9 of 9 results.