CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)

Danh sách lãnh đạo Phường 06 qua các thời kỳ

STT

Ảnh

Họ và tên
 

Chức vụ
Năm Công Tác

1

 

 

Lê Thị Kim Hạnh

 

 

Bí Thư Đảng ủy (2007 - 2009)

2

 

 

Phạm Trung Hiếu

 

 

Chủ tịch UBND (2007 - 2010)

3

 

Nguyễn Trí Dũng

 

Bí thư Đảng ủy (2009- 2012)

4

 

Nguyễn Thị Liễu

 

Chủ tịch UBND (2010 - 2013)

5

 

Trần Thị Đảm

 

Chủ tịch UBND (2013)

6

 

Nguyễn Ngọc Anh

 

Bí thư Đảng ủy (2012 -2015)

Chủ tịch UBND (2013 -2015)