CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hoạt động HĐND

Các văn bản hướng dẫn Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân Nhiệm kỳ 2016-2021

Để tiện cho việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện công tác bầu cử, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phường 6 xin được dẫn đường link đến Website của Quốc hội với tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 6

QUYẾT NGHỊ: Công bố danh sách 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6 quận Gò Vấp khóa II nhiệm kỳ 2016-2021.

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN VÀ CÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 6 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016-2021

Thường trực Hội đồng nhân dân phường thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

Sáng ngày 27/7/2018, Hội đồng nhân dân phường 6 tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016-2021

Trang
1
Showing 1 - 6 of 6 results.