CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)

DỊCH VỤ CÔNG

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Thủ tục hành chính Cơ quan chủ trì xử lý Lĩnh vực Tải về
1 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM BỊ BỎ RƠI Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
2 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON NGOÀI GIÁ THÚ Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
3 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ QUÁ HẠN Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
4 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
5 THỦ TỤC CẤP GIẤY BÁO TỬ Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
6 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CHẤM DỨT GIÁM HỘ Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
7 ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
8 ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
9 ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
10 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (TRONG TRƯỜNG HỢP CON ĐÃ THÀNH NIÊN NHẬN CHA/MẸ) Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
11 THỦ TỤC CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ TỪ SỔ HỘ TỊCH Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
12 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO NGƯỜI DƯỚI 14 TUỔI Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
13 CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ VĂN BẢN BẰNG TIẾNG VIỆT Uỷ ban nhân dân Phường Bỗ Trợ Tư Pháp
14 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CON Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
15 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CON Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
16 CHỨNG THỰC DI CHÚC Uỷ ban nhân dân Phường Bỗ Trợ Tư Pháp
17 ĐĂNG KÝ KHAI SINH Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
18 ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (TRONG NƯỚC, KHÔNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI) Uỷ ban nhân dân Phường Hộ Tịch
19 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP Uỷ ban nhân dân Phường GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Trang
1
Showing 1 - 19 of 19 results.